Angelique Keetbaas

Type zorgverlener

Fysiotherapeut

Organisatie(s)

Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Pres. Kennedylaan 1
4002 WP
Tiel
0344-673859
http://www.zrt.nl

Biografie

Graag stellen wij aan u voor Angelique Keetbaas, sinds 2004 fysiotherapeut en werkzaam bij Ziekenhuis Rivierenland Tiel. Angelique werkt sinds 2004 voor de poliklinische revalidatie (PRB) en heeft zich sindsdien toegelegd op de neurologie, niet aangeboren hersenafwijkingen (NAH) en amputaties. In deze tijd heeft ze ruime ervaring opgedaan op het gebied van (NAH) neurologische aandoeningen, ganganalyses, nabehandeling van botox injectie, intrainen van orthopedische schoenen, intrainen van ortheses, leren omgaan met chronische pijnklachten, ontspanning, leren omgaan met chronische vermoeidheid, cognitieve / gedragsmatige problematiek en prothesiologie.

MS Zorg regio Tiel is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met Multiple Sclerose en hun naasten.  Ook binnen het ZRT zijn er meerdere zorgverleners bij dit netwerk aangesloten.
De afdeling Fysiotherapie maakt onderdeel uit van De Paramedische Dienst (PMD).
De PMD van ziekenhuis Rivierenland bestaat uit de volgende  diensten:

* Fysiotherapie:  Specialist van het houdings- en bewegingsapparaat

* Diëtetiek:  Specialist op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte

* Logopedie: Specialist in het onderzoek en behandeling van problemen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken

* Ergotherapie:  Richt  zich op het weer  mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen met een beperking

* Medisch maatschappelijk werk:  Kan hulp bieden bij problemen die samenhangen met de ziekte, behandeling of opname in het ziekenhuis

Mensen die in het ziekenhuis verblijven kunnen op indicatie een behandeling van één van bovenstaande zorgverleners krijgen (klinisch), daarnaast kunnen ook mensen die van buitenaf naar het ziekenhuis komen bij ons op de polikliniek behandeld worden (poliklinisch) of in poliklinische revalidatie komen (PRB).

De afdeling PMD biedt specialistische zorg en u kunt terecht op de polikliniek met alle verwijzingen voor fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.  Daarnaast  werken we veel in ''multidisciplinaire'' teams ( zoals bv. hartrevalidatie, longrevalidatie, oncologische revalidatie, neurologische revalidatie en PRB). Op deze manier zorgen we voor een optimale samenwerking tussen uw specialist en de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij uw herstel.

Kortom een moderne veelzijdige paramedische afdeling waar het belang van de patiënt voorop staat en waar de nieuwste ontwikkelingen op revalidatiegebied op de voet gevolgd worden.

Voor meer informatie met betrekking tot bijvoorbeeld onze specialisaties of PRB verwijzen wij u graag naar onze website www.zrt.nl  Mocht u een aandoening hebben die niet onder de specialisaties lijkt te vallen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wellicht kunnen we u alsnog hulp bieden of van informatie voorzien.

Email:  fysiotherapie@zrt.nl 

Tel: 0344-674336


< Terug naar de zorgzoeker

naar top