MS nascholing 9 oktober 2020 voor zorgverleners

De zorg voor mensen met MS verandert snel. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op, nieuwe inzichten, nieuwe werkwijzen. Daarnaast verandert de wereld om ons heen. We worden geconfronteerd met beperkingen in de dingen die we kunnen doen, we moeten andere wegen ontdekken om toch de zorg te kunnen blijven leveren die nodig is. Sommigen zijn zelfs genoodzaakt om hun hele praktijk te herstructureren. 

In deze eendaagse geaccrediteerde nascholing zullen we ingaan op de recente ontwikkelingen binnen het MS veld zodat je weer volledig up-to-date bent. Daarnaast zal de focus liggen op twee thema's: leefstijl en MS, en het waarborgen van continuiteit van zorg ondanks onzekerheden zoals corona. De scholing is bedoeld voor alle zorgverleners betrokken bij mensen met MS. De organisatie is dusdanig dat de scholing hoe dan ook door zal gaan, ongeacht de op dat moment geldende maatregelen. Dat wil zeggen op locatie indien mogelijk (met afstand indien gewenst), digitaal indien noodzakelijk. 

Programma

Het programma kent plenaire sessies en interactieve parallel workshops. Het programma met toelichting is hier te downloaden. Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voorwaarden voor deelname

Op deze nascholing zijn de algemene voorwaarden voor deelname aan scholingen van MS Zorg Nederland van kracht. 

Algemene informatie

  • Wanneer: vrijdag 9 oktober 2020, van 9.00 tot 17.00 uur
    (inloggen mogelijk vanaf 8.30 uur)
  • Waar: ONLINE
  • Voor wie: alle zorgverleners betrokken bij mensen met MS (neurologen, revalidatie-artsen, MS-verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, dietisten, psychologen, logopedisten etc.)
  • Kosten: € 170 voor leden van MS Zorg Nederland en € 245 voor niet-leden
  • Accreditatie: aangevraagd voor nagenoeg alle disciplines

Aanmelden

Aanmeldingen zijn gesloten, het is niet meer mogelijk om aan te melden.

Deze scholing wordt georganiseerd door MS Zorg Nederland. Voor meer informatie over de scholing kunt u contact opnemen per email of per telefoon (040 40 20 887).

naar top