Monodisciplinaire MS nascholing 5 oktober

De ontwikkelingen in de zorg voor mensen met MS gaan snel. Behandelmogelijkheden nemen toe en worden complexer. Dit vraagt om meer specifieke deskundigheid van zorgverleners en goede multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast blijven richtlijnen en duidelijke handvatten voor goede inhoudelijke zorg bij MS achter of zelfs helemaal uit. Om deze redenen organiseert MS Zorg Nederland op vrijdag 5 oktober de eerste monodisciplinaire Multiple Sclerose nascholing.

De nascholing is bedoeld voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten / oefentherapeuten en logopedisten en vindt plaats in het Postillion Hotel Amersfoort – Veluwemeer. De doelstelling van deze nascholing is om met elkaar monodisciplinair verdieping te zoeken en praktische handvatten te delen, die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. In interactieve sessies wordt een vertaalslag gemaakt tussen academische kennis en praktische toepasbaarheid.

Programma

Per beroepsgroep is een interessant programma samengesteld. 

Ergotherapeuten
In het nascholingsprogramma voor ergotherapeuten is aandacht voor de ergotherapierichtlijn MS, casuïstiek en actie-coping plannen maken. De sprekers zijn Vivian van Bakel en Renske Janssen. Het volledige programma is hier te downloaden.

Fysio- / oefentherapeuten
De nascholing voor fysio- / oefentherapeuten bestaat uit sessies over conditie- en krachttraining, cognitie casuïstiek en spasme. De sprekers zijn Jeroen Stijl, Dennis van Gorp en Markus Wijffels en Heinrich Moser. Het volledige programma is hier te downloaden.

Logopedisten
Het programma voor logopedisten bevat items over dysartrie & casuïstiek en dysfagie. De sprekers zijn Bert de Swart, Caroline Bruggeman en Esther Kamphorst. Het volledige programma is hier te downloaden.

Naast het programma per beroepsgroep vindt met alle beroepsgroepen tezamen een plenaire sessie plaats over recente ontwikkelingen rondom Multiple Sclerose. Ook de pauzes en lunch zijn gezamenlijk.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voorwaarden voor deelname

Naast de algemene voorwaarden voor deelname aan scholingen van MS Zorg Nederland wordt bij deze nascholing zeer nadrukkelijk een actieve bijdrage gevraagd van alle deelnemers. Om concreet de vertaalslag te kunnen maken van academische kennis naar praktische toepasbaarheid wordt van de deelnemers de inbreng van eigen casuïstiek verwacht. Voor enkele sessies is dit zelfs een vereiste. Na bevestiging van deelname ontvangen de deelnemers hierover enkele weken voorafgaand aan de scholing meer informatie.

Algemene informatie

  • Wanneer: vrijdag 5 oktober 2018, van 9.00 tot 17.00 uur
    (registratie vanaf 8.30 uur)
  • Waar: Postillion Hotel Amersfoort – Veluwemeer, Strandboulevard 3 te Putten
  • Voor wie: ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten, die werken met mensen met MS
  • Kosten: € 150 voor leden van MS Zorg Nederland en € 225 voor niet-leden
  • Accreditatie: accreditatie is aangevraagd bij ADAP en KNGF (6 punten)

Aanmelden

Aanmelden voor deze nascholing kan via onderstaande knop. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Na aanmelding wordt deelname zo spoedig mogelijk bevestigd.

Aanmelden nascholing

Deze scholing wordt georganiseerd door MS Zorg Nederland. Voor meer informatie over de scholing kunt u contact opnemen per email of per telefoon (040 40 20 887).

naar top