Nascholing 5 oktober 2018

De ontwikkelingen in de zorg voor mensen met MS gaan snel. Behandelmogelijkheden nemen toe en worden complexer. Dit vraagt om meer specifieke deskundigheid van zorgverleners en goede multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast blijven richtlijnen en duidelijke handvatten voor goede inhoudelijke zorg bij MS achter of zelfs helemaal uit. Om deze redenen organiseert MS Zorg Nederland op vrijdag 5 oktober de eerste monodisciplinaire Multiple Sclerose nascholing.

De nascholing is bedoeld voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten / oefentherapeuten en logopedistenen vindt plaats in het Postillion Hotel Amersfoort – Veluwemeer. De doelstelling van deze nascholing is om met elkaar monodisciplinair verdieping te zoeken en praktische handvatten te delen, die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. In interactieve sessies wordt een vertaalslag gemaakt tussen academische kennis en praktische toepasbaarheid.

Programma

Per beroepsgroep is een interessant programma samengesteld. 

Ergotherapeuten

In het nascholingsprogramma voor ergotherapeuten is aandacht voor de ergotherapierichtlijn MS, casuïstiek en actie-coping plannen maken. 

Fysio- / oefentherapeuten

De nascholing voor fysio- / oefentherapeuten bestaat uit sessies over conditietraining, cognitie casuïstiek en spasme. 

Logopedisten

Het programma voor logopedisten bevat items over dysartrie & casuïstiek en dysfagie. 

Naast het programma per beroepsgroep vindt met alle beroepsgroepen tezamen een plenaire sessie plaats over recente ontwikkelingen rondom Multiple Sclerose. Ook de pauzes en lunch zijn gezamenlijk.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

8:30 Ontvangst en registratie
9:00
Ergotherapie

Onderwerp: Update en ergotherapierichtlijn MS

Spreker:
Vivian van Bakel
Ergotherapie & Arbeid Van Bakel, Eindhoven

Logopedie

Onderwerp: Dysartrie & casuïstiek

Spreker:
Bert de Swart
Radboudumc en HAN, Nijmegen

Fysio- en oefentherapie

Onderwerp: Conditietraining

Spreker(s):
Jeroen Stijl
Fysiotherapie Ommedijk, Leiderdorp
Tweede spreker volgt

10:30 Pauze
11:00
Ergotherapie

Onderwerp: Casuïstiek

Discussieleider:
Vivian van Bakel

Logopedie

Onderwerp: Dysartrie & casuïstiek

Discussieleider:
Bert de Swart

Fysio- en oefentherapie

Onderwerp: Casuïstiek

Discussieleider(s):
Jeroen Stijl
Tweede discussieleider volgt

13:00 Lunch
14:00
MS: Update en recente ontwikkelingen - Gerald Hengstman, neuroloog Catharina ziekenhuis Eindhoven
15:00 Pauze
15:30
Ergotherapie

Onderwerp: Actie-copingplannen maken

Spreker:
Renske Janssen
Radboudumc, Nijmegen

Logopedie

Onderwerp: Dysfagie

Spreker(s):
Caroline Bruggeman
Esther Kamphorst
Nieuw Unicum, Zandvoort

Fysio- en oefentherapie

Onderwerp: Spasme

Spreker(s):
Kees van Gelder
Vitalis Zorggroep, Eindhoven
Tweede spreker volgt

17:00 Einde

Download programma

Voorwaarden voor deelname

Naast de algemene voorwaarden voor deelname aan scholingen van MS Zorg Nederland wordt bij deze nascholing zeer nadrukkelijk een actieve bijdrage gevraagd van alle deelnemers. Om concreet de vertaalslag te kunnen maken van academische kennis naar praktische toepasbaarheid wordt van de deelnemers de inbreng van eigen casuïstiek verwacht. Voor enkele sessies is dit zelfs een vereiste. Na bevestiging van deelname ontvangen de deelnemers hierover enkele weken voorafgaand aan de scholing meer informatie.

Algemene informatie

  • Wanneer: vrijdag 5 oktober 2018, van 9.00 tot 17.00 uur (registratie vanaf 08.30 uur)
  • Waar: Postillion Hotel Amersfoort – Veluwemeer, Strandboulevard 3, 3882 RN Putten
  • Voor wie: ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten, die werken met mensen met MS
  • Kosten: € 150 voor leden van MS Zorg Nederland en € 225 voor niet-leden
  • Accreditatie: accreditatie is aangevraagd bij ADAP en KNGF

Aanmelden

Aanmelden voor deze nascholing kan via onderstaande knop. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Na aanmelding wordt deelname zo spoedig mogelijk bevestigd.

Aanmelden nascholing

Deze scholing wordt georganiseerd door MS Zorg Nederland. Voor meer informatie over de scholing kunt u contact opnemen per email of per telefoon (040 40 20 887).

naar top