Kwaliteitsbeleid

MS Zorg Nederland streeft ernaar om de zorg voor mensen met MS en hun naast zo optimaal mogelijk vorm te geven, zowel qua inhoud als qua organisatiestructuur. Om dit doel te bereiken worden diverse scholingen en trainingen verzorgd. Van alle deelnemers binnen MS Zorg Nederland wordt verwacht dat zij:

  • de richtlijnen en werkwijze van MS Zorg Nederland volgen;
  • de verplichte basisscholing gevolgd hebben;
  • minimaal eenmaal per jaar deelnemen aan een regionale multidisciplinaire bijeenkomst;
  • minimaal eenmaal per jaar deelnemen aan een regionale monodisciplinaire bijeenkomst;
  • minimaal eenmaal per twee jaar deelnemen aan of het landelijke multidisciplinaire MS symposium (MSMS) of de European Committee for Treatment and Research In Multiple Sclerosis (ECTRIMS) of de Annual Rehabilitation in Mutiple Sclerosis Conference (RIMS);
  • actief zijn op de MS Community, het digitaal informatieplatform van MS Zorg Nederland.

De voorwaarden die verbonden zijn aan het lidmaatschap kunnen in de loop van de tijd veranderen afhankelijk van de inbreng van bijvoorbeeld beroepsverenigingen. Verdere invulling van het kwaliteitsbeleid zal te zijner tijd volgen in nauw overleg met de diverse organisaties verbonden aan MS Zorg Nederland.

MS Zorg Nederland registreert de activiteiten van haar deelnemers. MS Zorg Nederland is gerechtigd om deelnemers hun lidmaatschap te ontnemen indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor deelname. Indien er specifieke vragen of zorgen zijn rondom individuele zorgverleners verbonden aan MS Zorg Nederland, dan vernemen wij dit graag via info@mszorgnederland.nl.

 

naar top