“De juiste hulp en ondersteuning, in elke fase zo dicht mogelijk bij huis. Deze unieke samenwerking maakt dat mogelijk.”

Over onze unieke samenwerking

Over MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In dit netwerk participeren onder andere .....

Over MS Zorg Nederland

Over multiple sclerose

Multiple sclerose (MS) komt relatief veel voor en kan een grote impact hebben op nagenoeg alle facetten van het menselijk functioneren. De ziekte kent veelal een onvoorspelbaar beloop .....

Over multiple sclerose

Voor de professional

Om de meest optimale zorg te realiseren voor mensen met MS, vormt MS Zorg Nederland regionale multidiscplinaire zorgnetwerken. Participatie binnen deze netwerken is mogelijk voor......

Voor de professional